In volle coronacrisis bijna tachtig bladzijden reportages en artikels over leuke uitstapjes in mekaar boksen: het heeft ons een paar slapeloze nachtjes gekost.

Maar op het resultaat zijn we ronduit trots. Met onze teams zijn we erin geslaagd een heel mooi én zinvol samenspel tussen beeld, design en tekst te realiseren. De teksten zelf zijn voluit informatief, creëren mooie diepte maar zijn tegelijk heel speels en menselijk. Het is blad met een authentieke, jonge uitstraling geworden, die twintigers maar ook dertigers en oudere mensen kan aanspreken. Dat was ook de vraag van de klant: die wil met het magazine meer mensen overtuigen om uitstappen in Oost-Vlaanderen te plannen, maar streeft ook naar een jongere uitstraling.

We hebben gezorgd voor concept, volledige redactie, volledig design, alle fotografie en illustratie en coördinatie. Vanzelfsprekend werken we in nauw overleg met de klant. We krijgen een startbriefing, werken een bladformule en maquettes uit en bespreken die met de klant. Daarna zorgen we samen voor een invulling, rekening houdend met heel veel deelbelangen en allerlei evenwichten, maar ook met het noodzakelijke bladritme en de afwisseling van tekstgeoriënteerde en beeldgeoriënteerde contentformaten.

Gratis abonnement? Fiets naar www.routen.be