Klikken of scrollen?

Hoe maak je een interessante online story waarin de gebruiker klikt in plaats van scrollt? Dat wilden we hier even testen. Naar aanleiding van de internationale Restart a Heart-day hadden we voor een klant al een complexer verhaal over dit onderwerp gemaakt, en dus gebruikten we dat materiaal als basis.

Bij elk interactief verhaal moet de actie van de gebruiker zinvol zijn in de dynamiek van het verhaal. Daarom kozen we het volgende uitgangspunt: je duwt in het verhaal via je clicks op het hart van het personage, zoals je bij een reanimatie ook in realiteit op het hart van de patiënt duwt. 

Minder rechtlijnig, maar wel doelmatig

In onze eerste brainstorms beperkten we ons tot het beeld van het hart: als de gebruikers erop klikten, werd het hart groter en groter, tot het weer ging bonzen. Tot slot kregen de gebruikers dan een hartje terug en werden ze bedankt als reddende engel. Maar al snel bleek die eenvoud niet vol te houden: we konden de gebruikers niet gewoon laten klikken maar moesten ze ook de video’s tonen. Het eindresultaat is uiteindelijk minder rechtlijnig geworden, maar het behaalt wel doel: mensen leren reanimeren.

Andere aanpak dan scrolling

Klikverhalen kunnen interessant zijn, maar ze brengen vaak meer beperkingen mee dan scrollverhalen. In dit verhaal worden de gebruikers in hun actie afgeleid doordat ze niet alleen op het hart maar ook op de video’s moeten klikken. Dat doet wat afbreuk aan het centrale idee dat je op het hart aan het klikken bent om iemand te redden.

We denken dat klikken wel leuk kan zijn als er bijvoorbeeld tijdsdruk of een zoektocht aan toegevoegd kan worden. Je klikt dan bijvoorbeeld dotjes uit een zwart scherm weg tot je een schat (of gewoon een tekst) gevonden hebt die achter het zwart verborgen is. Of je moet binnen een aftellend aantal seconden de juiste clicks uitvoeren om een raadsel op te lossen of toegang te krijgen tot een volgend scherm. Moeten we proberen in een volgende test!