Q&A

online magazines

Onze online magazines zijn geen apps en je moet ze dus niet downloaden. Het zijn HTML5-websites die gemaakt worden in een publishing platform. De magazines draaien gewoon in je browser. Ze zijn dus even laagdrempelig te bereiken als om het even welke website. Gewoon met een klik of een tik op je laptop, tablet of smartphone.

De magazines worden opgemaakt in responsive design. Ze zijn dus even vlot te bekijken op smartphone, tablet en laptop. De magazines werken in alle courante browsers van vandaag. 

De magazines gebruiken wel heel wat javascript, met name voor bewegende elementen. Ze werken daardoor niet goed in hele oude browsers zoals Internet Explorer. Die browser wordt echter ook niet meer door Microsoft zelf ondersteund.

Er zijn wereldwijd honderden publishing platforms, allemaal met hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Wij kiezen al jaren voor het Nederlandse publishing platform Maglr omdat het bedrijf een sterk platform tegen een correcte prijs aanbiedt en daarnaast vooroploopt in innovatie.

Online magazines worden altijd gehost op de servers van het publishing platform. We geven de magazines wel het internet-adres van een subdomein van jullie eigen bedrijfswebsite. Ze versterken zo ten volle de SEO-inspanningen voor jullie internet-domein. Uiteraard kun je vanop pagina’s van je eigen website ook naar de online magazines linken.

De gemiddelde attentieduur hangt af van de content en de interesse van de doelgroep. We maken bijvoorbeeld een online personeelsmagazine dat gemiddeld zeven minuten bekeken wordt: we hebben hier een mooi magazine en bereiken een kleine doelgroep (enkele duizenden mensen) die sterk geïnteresseerd is, wat dus een hoge gemiddelde attentietijd oplevert. 

We maken anderzijds een prospectiemagazine dat we via social ads promoten en waar we anderhalve minuut gemiddelde attentietijd halen. We hebben hier een heel ruime doelgroep van vele tienduizenden mensen, die maar matig geïnteresseerd is, wat dus tot een lage gemiddelde attentijd leidt. 

De totale attentietijd voor het nummer van alle bereikte mensen samen, staat voor de beide magazines echter wel in goede verhouding tot het totaal budget voor de magazines. We streven er altijd naar om voor het online magazine inclusief promotiekost te komen tot een kost per attentieminuut van hoogstens een euro. Als je dat vergelijkt met andere content formats zoals blogposts, video’s of social posts, is dat een uitstekend rendement.

Pdf’s bieden weinig mogelijkheden tot digital storytelling. Ze zijn bovendien lastig om lezen op een laptop, en al helemaal onleesbaar op een smartphone. Nochtans wordt twintig tot tachtig procent van de content vandaag op een smartphone bekeken. Pdf’s zijn vandaag dus in de meeste gevallen weggegooid geld.

Je gaat er het best van uit dat een online magazine ongeveer even veel kost als een printmagazine. Bij een online magazine spaar je de druk en verzendingskost van een printmagazine uit, maar moet je meer online reclame maken om eenzelfde aantal gebruikers en attentieduur te bereiken. 

Hoeveel een magazine kost, hangt af van de vereisten. Die moet je samen met ons bespreken. Om toch een idee te geven: voor minder dan tienduizend euro per nummer kun je geen solo online magazine maken dat kwalitatief aanvaardbaar is. 

De prijs bestaat uit vier onderdelen: 

  • oriëntatie en magazineconcept (eenmalig)
  • licentie van het publishing platform (jaarlijks)
  • creatie per nummer (voor elk nummer) 
  • promotie per nummer (voor elk nummer)

Pdf’s en online bladerboekjes bieden weinig mogelijkheden tot digital storytelling. Ze zijn bovendien lastig om lezen op een laptop, en al helemaal onleesbaar op een smartphone. Nochtans wordt twintig tot tachtig procent van de content vandaag op een smartphone bekeken. Pdf-content en online bladerboekjes zijn vandaag dus gewoon weggegooid geld.

In de samenwerkingsformule die wij aanbieden, kan de toegang afgeschermd worden door een beveiligde link te gebruiken. Dan kan het magazine alleen gezien worden door mensen die de beveiligde link klikken. Het magazine wordt dan niet door Google geïndexeerd.

Als je maar één nummer op een jaar maakt, heeft het weinig zin om dit systeem te gebruiken. Dan laat je ons beter een digital story op maat maken.

Als je het zuiver financieel bekijkt, daalt de prijs per nummer naarmate je meer nummers per jaar maakt. Dat is logisch: je betaalt immers niet alleen een creatie- en promotieprijs per nummer, maar ook een jaarlijkse prijs voor de licentie van het publishing platform en een eenmalige prijs voor het magazineconcept en de opstart.

Ja, binnen de licentie van het publishing platform kun je ook heel wat andere publicaties publiceren: denk aan catalogi, eenmalige digital stories, jaarverslagen.

Heb je plannen om te starten met een online magazine? Geef ons een seintje, dan plannen we een call in.