Q&A

printmagazines

De meeste magazines verschijnen 4 keer per jaar. Die periodiciteit garandeert dat de gebruiker een herkenningsgevoel krijgt bij elk nieuw nummer en het makkelijker opent. Het zorgt er ook voor dat er een zekere routine in de creatie opgebouwd kan worden, wat efficiëntiewinst oplevert en de creatiekost per nummer verlaagt.

Vanzelfsprekend verschijnen niet alle magazines volgens die periodiciteit. Wij maken ook magazines die 3, 2 of zelfs maar 1 keer per jaar verschijnen.

Onze vuistregel is dat magazines relatief duur worden als ze op minder dan duizend exemplaren verschijnen. De creatiekost blijft immers in principe even hoog voor een magazine dat op honderd dan wel op tienduizend exemplaren verschijnt. Bij het drukken zit je bovendien met een vrij hoge opstartkost. Hoe meer exemplaren je drukt, hoe lager de drukkost per exemplaar dus wordt.

In de praktijk verschijnen sommige van onze magazines op 100.000 exemplaren, andere op 10.000, 5.000 of 2.000, maar sommige ook op 500 exemplaren. Sommige klanten vinden het belangrijk om op papier te verschijnen, ook al hebben ze maar zo’n kleine oplage nodig.

Magazines kunnen alleen maar in katernen van minstens 4 pagina’s gedrukt worden: het aantal bladzijden is dus altijd een veelvoud van 4. Meestal is het economischer om een veelvoud van 8, of beter nog, van 16 bladzijden te hebben. Zo is het vaak goedkoper om een (zelfkaftend) magazine van 32 bladzijden te drukken, dan een van 28 bladzijden.

De uitwerking van een bladformule behelst veel meer dan het bedenken van enkele leuke rubrieken. Een goed bladconcept zorgt ervoor dat de inhoud optimaal wordt afgestemd op zowel de doelgroep als de bedrijfsstrategie. Met een goed concept krijg je ook alle neuzen in het creatieteam én bij de bedrijfstop in dezelfde richting. Dat zorgt voor snellere en betere beslissingen, en voor een veel beter eindresultaat.

JaJa bouwt concepten meestal op in enkele werksessies met het kernteam van de klant. We bediscussiëren eerst doelgroep, doelstellingen, afbakening onderwerp, tone of voice en communicatiecontext. Op basis van dat fundament bouwen we de inhoudelijke pijlers op, leggen we de inhoudelijk evenwichten vast en maken we een publicatieplank met een waaier aan contentformats, rubrieken en het juiste bladritme.

Over de meeste productgamma’s, bedrijven of sectoren vallen zoveel boeiende verhalen te vertellen dat je er makkelijk een magazine rond kunt bouwen. Het is echter wel belangrijk om in de organisatie een goede structuur te creëren om die verhalen te capteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld met een adviesraad en een netwerk in de organisatie van contactpersonen die regelmatig bevraagd worden.

Bij JaJa volgen wij voor verschillende klanten de sector op en zorgen wij voor een regelmatige instroom van nieuwe ideeën. Vaak moeten die echter wel nog afgetoetst worden binnen de organisatie. Is dit het juiste moment om hier een artikel aan te wijden, wie binnen of buiten het bedrijf gaan we hiervoor interviewen, enzovoort. Dat is een taak die meestal door de projectverantwoordelijke in het bedrijf ter harte wordt genomen.

De prijs van een printmagazine hangt onder meer af van oplage, aantal pagina’s, vereist kwaliteitsniveau van redactie, lay-out en beeld, distributiewijze en de complexiteit van de goedkeuringsprocedures. Voor volledige redactie, design, beeldcreatie, druk en distributie, ligt het budget bijna altijd boven de tienduizend euro.

Wij staan open voor verschillende manieren van samenwerken maar geven er de voorkeur aan om de volledige redactie, vormgeving en beeldcreatie op ons te nemen. Dat levert volgens ons de beste prijs-kwaliteitverhouding op.

Vormgeving. Je maakt vandaag beter geen magazine dan een saai magazine. Zorg er dan ook voor dat je blad sprankelend vormgegeven wordt. Het vereist specifieke vakkennis om precies die combinatie van creativiteit en efficiëntie in de praktijk te brengen, en de meeste bedrijven hebben die niet in huis. Onze teams hebben jarenlange ervaring met magazines en zijn er creatief dan ook volkomen in thuis.

Redactie. JaJa heeft hoog opgeleide en ervaren bedrijfsjournalisten in huis die zich snel in nieuwe kennisgebieden inwerken. Hun teksten hebben inhoudelijk de juiste diepte, zijn levendig geschreven, uitgewerkt in een waaier van content formats, met de juiste klemtonen inzake marketing en sales, in de gepaste vorm en lengte, binnen de deadline afgewerkt, in overleg met de geïnterviewden en beslissingnemers aangepast en in een creatief samenspel met beeld en vormgeving uitgewerkt. 

Beeld. Krachtige beelden trekken de lezer binnen, brengen ze in de juiste mood en maken of kraken een magazine. Bij JaJa zorgen we ervoor dat er geïntegreerd over tekst en beeld wordt nagedacht. We werken met professionele fotografen en illustratoren en laten die scherp briefen en aansturen door de art director.

JaJa staat meestal ook in voor druk, handling en distributie van de magazines. We werken met verschillende drukkers en handlers samen. Afhankelijk van het machinepark is voor een opdracht soms de ene dan wel de andere drukker het meest geschikt. 

Overleg tussen de productiecoördinator van JaJa en de drukker is ook vaak nodig om creatief en financieel tot de meest geschikte opties te komen inzake papiersoorten, papiergewichten, formaat, afwerking met nietjes of lijm, enzovoort.

We publiceren heel wat van de magazines voor onze klanten zowel op papier als online. Er zijn weinig of geen bureaus in België die even veel ervaring met online magazine hebben als wij. Bekijk enkele voorbeelden.

Heb je plannen om te starten met een online magazine? Geef ons een seintje, dan plannen we een call in.