De Oosterweelverbinding is een gigantisch Antwerps infrastructuurproject van lange adem waar verschillende partijen samen aan werken: Lantis zelf als bouwheer, maar ook externe studiebureaus en — aan de uitvoerende kant — de bouwfirma’s. Het magazine richt zich tot alle medewerkers en wil de afstand tussen de verschillende geledingen van de organisatie overbruggen.

Feiten worden verhalen

Feiten en cijfers zijn veelzeggend, maar het zijn de verhalen achter die feiten die voor een extra, emotionele laag, en dus voor verbinding, zorgen. Tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en projecten, tussen medewerkers en de organisatie. Het magazine @Lantis is het centrale platform waar al die verhaallijnen samenkomen.

Community magazine

Alle medewerkers beseffen dat ze deel uitmaken van een project met een grote maatschappelijke impact en die grote betrokkenheid voel je ook in het magazine. Naast de sérieux van de projecten is er ruimte voor lichtere formats, want het magazine moet natuurlijk ook gewoon tof zijn om te lezen en te doorbladeren. 

We gingen op zoek naar frisse invalshoeken die de mensen achter de projecten laten zien: een ode aan het onvolprezen werk van een collega, survivaltips voor Nederlandse expats, technische hoogstandjes op de werf… Het resultaat is een magazine met fiere, geloofwaardige en engagerende verhalen, een echt community magazine waarbij beroepstrots een belangrijke verbindende rol speelt.