Tijdens de conferentie werden we geïnspireerd door de spectaculaire webervaringen van internationale gastsprekers. Er was veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en toekomstmuziek, maar ook een pleidooi om enkele fundamentele principes niet uit het oog te verliezen. Hier ontdek je wat we geleerd hebben.

Vertel een verhaal

Storytelling was een van de sleutelwoorden op deze conferentie. Terecht, want wil je dat je boodschap memorabel is en impact heeft, dan vertel je het best een verhaal. Ga niet enkel aan de slag met de objectieve basiskenmerken van het product, maar graaf dieper en inspireer. Verplaats je in de leefwereld van de gebruikers en vraag je af wat hun dromen, doelen en bekommernissen zijn. Welke invloed kan het product hierop hebben?

Vanuit dat oogpunt kan je veel creatiever te werk gaan en een verhaal vertellen dat weerklinkt, emoties opwekt en de gebruiker direct aanspreekt. Wanneer de gebruiker de hoofdrol speelt in je verhaal en je vanuit dat standpunt verder bouwt, zal je een boodschap kunnen communiceren die veel beter bijblijft.

Zo stelde Pelle Martin van het Deens bureau Spring/Summer enkele indrukkende voorbeelden voor. Een hiervan was de Swatch Art App, een toepassing waar de gebruiker de creatieve lijn horloges van Swatch kon ontdekken. De bezoeker kon swipen doorheen het assortiment en tegelijkertijd zorgden de vingerbewegingen voor kleurrijke verfstreken op het scherm.

Opvallend genoeg dateert deze app al van 2012, maar sterke ideeën blijven tijdloos. De kern van de campagne is namelijk het bieden van een persoonlijke ervaring die inspeelt op de creativiteit van de gebruiker. De eigenschappen van de Swatchhorloges die ermee gepromoot worden, sluiten er heel mooi bij aan. De persoonlijke ervaring versterkt het imago van het product.

Swatch Art App door Spring/Summer

Werk met een strategie

Het klinkt als een evidentie, maar het is iets wat velen te snel durven loslaten: genoeg tijd vrijmaken voor de strategische kant van je content. Strategie maakt je boodschap effectiever en langer houdbaar.

Gastsprekers Aneta Junkova en Michelle Kee van Wonderland Studio wezen op enkele valkuilen, waaronder het gevaar van blanding. Blanding is de neiging om de merkuiting heel generisch te maken. Denk aan brave keuzes in kleur en typografie, copy met weinig betekenis en overmatige vereenvoudiging. Hieruit vloeien dertien-in-een-dozijn resultaten uit die onderling inwisselbaar zijn. Maar als merk wil je liever persoonlijkheid uitstralen en opvallen. Dat begint altijd met het strategisch nadenken over de inhoud van je merk, de concurrentie en de leefwereld van de gebruiker.

Verken de toekomst

Aangezien we sterke en strategische communicatie willen maken die aansluit bij de wereld van de gebruiker, moeten we onze ogen openhouden voor wat er leeft in de maatschappij. Het is belangrijk om kennis te hebben van de trends, maar het is veel interessanter om te kijken welke hiervan een blijvende impact zullen hebben. Wanneer je focust op langdurige ontwikkelingen en vernieuwingen (slow culture), zal je een meer tijdloos en betekenisvol resultaat kunnen creëeren dan wanneer je blindelings tijdelijke trends achterna holt. (fast culture).

Gastspreker Jonas Lempa van Taikonauten gebruikte hiervoor het begrip megatrends. Megatrends zijn niet vluchtig, het zijn grootschalige ontwikkelingen die een blijvend verschil zullen hebben op de samenleving in het heden en in de toekomst. Denk aan complexere mobiliteitsvraagstukken, meer aandacht voor toegankelijkheid, de opkomst van AI, deeleconomie, noem maar op …

Jonas Lempa tijdens zijn talk How to make advantage of megatrends to build digital products and services

Een interessante case is bijvoorbeeld die van het Duitse Flowkey, een app die je op een interactieve manier piano leert spelen. Het idee hiervan is gestoeld op een groeiende vraag naar nieuwe vormen van educatie en speelt in op gamification, oftewel spelenderwijs leren. Dat doet Flowkey met succes, want uit onderzoek blijkt dat de app tot veel betere resultaten leidt dan het volgen van tutorials op YouTube.

Blijf nieuwsgierig

Wie creatief is, blijft nieuwsgierig. Om content te maken die niet enkel diepgaand, maar ook vernieuwend is, moeten we nieuwe technologieën blijven verkennen. Zo zagen we tal van gastsprekers die speels aan de slag gingen met bepaalde technologieën en zo tot interessante resultaten kwamen.

Denk aan experimenten zoals dansende 3D-personages van je teamleden met fotogrammetrie, of een indrukwekkende maar makkelijk te navigeren minigame voor kinderen of een kaartspel met afbeeldingen die gemaakt zijn door AI. De uiteindelijke resultaten van deze experimenten zijn vaak ludiek, maar het belangrijkste is het proces waarin ze ontstaan. Hierin leer je tal van technieken die je later met succes kunt inzetten voor klanten.

Designbureau Locomotive maakte 3D-personages van hun teamleden m.b.v. fotogrammetrie.

Maar hét hete hangijzer qua nieuwe technologie was – hoe kan het ook anders – AI. Interessant waren de indrukwekkende producten die product-innovation agency Fantasy demonstreerde. We kregen een sneak peek in tools die enkele arbeidsintensieve processen kunnen ondersteunen. We zagen bijvoorbeeld een veelbelovende tool die dankzij dynamische AI-persona’s user research een flinke duw in de rug zou kunnen geven. Of wat dacht je van een AI-gesprekspartner die je geen antwoorden geeft, maar wel relevante vervolgvragen stelt wanneer je aan het brainstormen bent?

Het zijn nieuwe ontwikkelingen die we zeker en vast op de voet zullen blijven volgen, maar niet zonder de kerngedachte van deze tweedaagse te blijven onthouden: de mens centraal zetten in de communicatie die we ontwikkelen.